Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Úvod Obchodné podmienkyOdstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

Kupujúci: 
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
E-Mail:

 

Predávajúci:
Čerepaška s.r.o.

Bc. Michal Čižmár

J. Murgaša 41

071 01 Michalovce

IČ: 52 665 178

DIČ: 2121096758

info@ustastnychlabiek.sk              

0902 060 803 / 0911 141 143

www.ustastnychlabiek.sk 


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy.

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom e-shopu: www.ustastnychlabiek.sk 
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):
Číslo dokladu:
Číslo objednávky:
Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov za (vyberte jednu z možností):
*všetok fakturovaný tovar
*časť objednávky - názov a počet kusov vráteného tovaru:

 

Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na číslo účtu:

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinný údaj):

Zásielka obsahuje:

* odstúpenie od zmluvy

* faktúru

* tovar, ktorý je predmetom odstúpenia

 

 

 

V............................................ dňa.................................. podpis.......................................

Copyright 2020 - 2022 © ustastnychlabiek.sk