Reklamačný protokol

Úvod Dodanie tovaruReklamačný protokol

Reklamačný protokol

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko: .........................................................

Ulica a číslo: ..................................................................

PSČ: ..............................................................................

Mesto: ...........................................................................

Telefón: .........................................................................

E-Mail: ..........................................................................

 

 

Predávajúci:

Obchodné meno:Čerepaška s.r.o.

Ulica a číslo: J. Murgaša 41

PSČ: 07101

Mesto: Michalovce

Telefón: 0902 060 803 / 0911 141 143

E-Mail: info@ustastnychlabiek.sk 

IČO: 52 665 178

DIČ/IČ DPH: 2121096758

 

Týmto reklamačným formulárom u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závad

 

Tovar bol zakúpený cez internetový obchod: www.ustastnychlabiek.sk 

Tovar bol zakúpený dňa: .......................................

Číslo faktúry: .........................................................

Popis závad: ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Žiadam, aby bola reklamácia vybavená (nehodiace sa preškrtnite):

  1. Výmenou tovaru
  2. Opravou tovaru
  3. Vrátením peňazí (IBAN: ..............................................................................)
  4. Zľavou z kúpnej ceny

 

Prílohy:

 - reklamačný protokol

 - reklamovaný tovar

 - kópia dokladu o kúpe tovaru

 

 

 

V.................................................., dňa ...........................................................

 

...........................................................

podpis

 

 

..........................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci)

Reklamácia bola doručená dňa: ........................................................................................
Reklamácia: bola uznaná / nebola uznaná (nehodiace sa prečiarknite)

Reklamácia bola vybavená týmto spôsobom: .................................................................

Reklamácia bola vybavená / zamietnutá dňa: .................................................................

Reklamáciu vybavoval: ...................................................................................................

 

 


V.................................................., dňa ...........................................................

 

...........................................................

pečiatka a podpis

Copyright 2020 - 2021 © ustastnychlabiek.sk